-
Dnes je 18.7.2024,
Meniny má Kamila

Nákupný košík
košík je prázdny
Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • Nákup v internetovom obchode www.psiedobroty.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).
 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
 • Predávajúci: Zuzana Zraková – PSIEDOBROTY.SK, Dolný Harmanec 55, 976 03 Dolný Harmanec; fakturačné údaje: IČO: 45 469 342, DIČ: 1082508438, živnosť registrovaná na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici, číslo živnostenského registra: 620-30783.
 • Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.psiedobroty.sk.
2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.psiedobroty.sk.
 • Tovar si môže objednať správnym vyplnením objednávky na internetovom obchode, prípadne emailom na adrese info@psiedobroty.sk.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne po overení objednaného tovaru odošle predávajúci potvrdenie objednávky s informáciou o termíne jej dodania.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 • Každá objednávka musí obsahovať:
  Meno kupujúceho
  Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  Telefónne číslo a email
  Presný názov objednaného tovaru, veľkosť balenia a počet kusov
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
  IČO a SK DIČ spoločnosti
  Kontaktnú osobu a telefón
  Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Pri prevzatí tovaru:
  poštovou dobierkou
 • Pred prevzatím tovaru:
  bankovým prevodom na účet predávajúceho (len právnické osoby)
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.psiedobroty.sk
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
4. DODACIE PODMIENKY
 • Predávajúci doručuje objednaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty vo forme balíka na dobierku (tovar do 15 kg), ktorý je nutné si prevziať na pošte v mieste dodacej adresy, alebo vo forme zásielky EMS na dobierku (od 15 kg), ktorá bude kupujúcemu doručená priamo na dodaciu adresu.
 • Pri všetkých objednávkach účtujeme poštovné v jednotnej výške € 2,90 za 1 zásielku, ktoré bude fakturované ako samostatná položka a priráta sa ku konečnej sume na úhradu.
 • V Banskej Bystrici, Zvolene a okolí je po vzájomnej dohode možné doručiť tovar osobne. V prípade vyšších objednávok (nad 60 kg) je možná individuálna dohoda doručenia tovaru.
 • Tovar, ktorý je skladom, bude odoslaný do 48 hodín od obdržania objednávky.
 • Tovar, ktorý na sklade nie je, bude odoslaný do 7 pracovných dní od obdržania objednávky. O odoslaní tovaru bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky.
 • V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, budeme vás kontaktovať e-mailom, príp. telefonicky a oznámime vám termín odoslania, prípadne ponúkneme alternatívny tovar ako náhradu za objednaný tovar.
 • Pokiaľ vám zásielka nepríde do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.
5. VRÁTENIE TOVARU
 • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale.
 • Pri bezdôvodnom vrátení tovaru má kupujúci nárok na náhradu plnej sumy tovaru bez poštovného. Suma bude odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet alebo adresu do 15 dní od doručenia vráteného tovaru.
6. REKLAMÁCIE
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, s uvedením dôvodu reklamácie a kópiu faktúry, na základe ktorej bol tovar nadobudnutý.
 • Reklamácia bude vybavená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené jeho nevhodným uskladnením alebo nesprávnou manipuláciou.
 • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
-